Trang chủ : van-ban-phap-luat Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Văn bản pháp luật

 
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thể loại
Số ký hiệu
Tên văn bản
Nội dung
Ngày ban hành
Select a date from the calendar.
Đến ngày
Select a date from the calendar.

   

Tìm thấy  13  nội dung, được chia thành   1  trang
Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nội dung
87/2017/TT-BTC Quy định chỉ tiêu ATTC và biện pháp xử lý đối với tổ chức KD CK không đáp ứng chỉ tiêu ATTC 17/08/2017

Ngày 15/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2017 và thay thế Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 và Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 09/10/2012.

342/QĐ-SGDHCM Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở GDCK 22/08/2016

Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1191/QĐ-TTg Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 14/08/2017

Ngày 14/08/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

397 Quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index (phiên bản 2.1) 03/10/2017

​Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index (phiên bản 2.1) (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm) như sau:

02/QĐLT-SGDHCM Quyết định liên tịch về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số 08/09/2016

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định liên tịch về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chỉ số Thị trường Chứng khoán Việt Nam như sau:

2399/QĐ-BTC Quyết định của Bộ Tài Chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở GDCK HCM 21/11/2017

Quyết định của Bộ Tài Chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)

1205/QĐ-UBCK Quyết định về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán 03/02/2018

UBCKNN công bố Quyết định về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán như sau:

87/QĐ-UBCK Quyết định 87/QĐ-UBCK 25/01/2017
134/2017/TT-BTC Thông tư 134/2017/TT-BTC 19/12/2017

Ngày 19/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2017/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018 và thay thế Thông tư số 87/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

820/QĐ-BTC Bộ tài chính ban hành Quyết định số 820/QĐ-BTC công bố 28 thủ tục hành chính về chào bán chứng khoán 14/04/2016

Ngày 14/4/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 820/QĐ-BTC công bố 28 thủ tục hành chính về chào bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính; bao gồm:

03 thủ tục hành chính mới ban hành;

23 thủ tục hành chính thay thế thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 05/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

02 thủ tục hành chính bãi bỏ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. (Chi tiết xem file đính kèm)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2015.

 

150/QĐ-UBCK Quyết định 150/QĐ-UBCK ngày 22/2/2017 22/02/2017

Ngày 22/02/2017, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBCK về việc thực hiện Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Quyết định này thay thế Quyết định số 695/QĐ-UBCK ngày 13/7/2016 về việc thực hiện Thông tư số 65/2016/TT-BTC ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

72/QĐ-UBCK ngày 18-01-2018 Quyết định số 72/QĐ-UBCK ngày 18-01-2018 18/01/2018

​Quyết định về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm

1282/QĐ-BTC Quyết định số 1282/QĐ-BTC ngày 11-07-2017 07/11/2017

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính

 

 Thông báo

 
 

 các hãng tàu

 
 

 công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP