Trang chủ : Nội dung quan hệ cổ đông Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Nội dung quan hệ cổ đông

 
Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 07/06/2022 Cập nhật 07-06-2022 01:43
PDN công bố Nghị quyết HĐQT ban hành ngày 07/06/2022.

​Nội dung Nghị quyết:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP