Trang chủ : Nội dung quan hệ cổ đông Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Nội dung quan hệ cổ đông

 
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu PDN Cập nhật 30-05-2022 01:50
Ngày 30/5/2022 PDN nhận được Báo cáo của Công ty Cổ phần Transimex về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu PDN.

​Ngày 30/5/2022 PDN nhận được Báo cáo của Công ty Cổ phần Transimex về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu PDN.

Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP