Trang chủ : Các quy định công ty Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Các quy định của công ty

 
Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04.07.2023 (05/07/2023)
PDN công bố Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 04/07/2023 do tăng vốn điều lệ. Xem tiếp
Quy chế kiểm toán nội bộ (15/06/2021)
PDN ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ. Xem tiếp
Quy chế công bố thông tin (15/06/2021)
PDN ban hành Quy chế công bố thông tin. Xem tiếp
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (28/04/2021)
PDN công bố Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021. Xem tiếp
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (28/04/2021)
PDN công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021. Xem tiếp
Quy chế nội bộ về quản trị công ty (28/04/2021)
PDN công bố Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021. Xem tiếp
Điều lệ công ty (28/04/2021)
PDN công bố Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/04/2021 Xem tiếp
(Cập nhật 20.04.2021)-Dự thảo Điều lệ Công ty (20/04/2021)
PDN cập nhật Dự thảo Điều lệ công ty. Xem tiếp
Bảng so sánh Điều lệ công ty (giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ mới) (02/04/2021)
Bảng so sánh Điều lệ công ty (giữa Điều lệ hiện hành và Điều lệ mới) Xem tiếp
Dự thảo Điều lệ công ty (02/04/2021)
Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai công bố Dự thảo Điều lệ công ty. Xem tiếp
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP