Trang chủ : Báo cáo tài chính qua các năm Home
 

 Danh mục

 

 

 Chứng khoán

 
 

 Liên kết website

 

 Số người online:

 

 Báo cáo tài chính

 
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 (11/08/2023)
PDN công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 Xem tiếp
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 (19/07/2023)
PDN công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023. Xem tiếp
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 (19/04/2023)
PDN công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023. Xem tiếp
Giải trình kết quả SXKD giữa 2 kỳ báo cáo biến động trên 10% (17/03/2023)
PDN công bố Giải trình kết quả SXKD giữa 2 kỳ báo cáo biến động trên 10%. Xem tiếp
Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2022 (16/03/2023)
PDN công bố Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập năm 2022. Xem tiếp
Công bố Giải trình SXKD giữa hai kỳ báo cáo biến động trên 10% (18/01/2023)
PDN công bố Giải trình SXKD giữa hai kỳ báo cáo biến động trên 10%. Xem tiếp
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 (17/01/2023)
PDN công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Xem tiếp
Giải trình kết quả SXKD biến động giữa 2 kỳ báo cáo (18/10/2022)
PDN công bố Giải trình kết quả SXKD biến động giữa 2 kỳ báo cáo. Xem tiếp
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 (18/10/2022)
PDN công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022. Xem tiếp
Giải trình kết quả SXKD biến động giữa 2 kỳ báo cáo (12/08/2022)
PDN công bố Giải trình kết quả SXKD biến động giữa 2 kỳ báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022. Xem tiếp
Các tin đã đăng ngày
Select a date from the calendar.
 
 

 Thông báo

 
 

 Các hãng tàu

 
 

 Công ty liên kết

 

Thông tin khai thác

 

 CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY SONADEZI

 
Lên đầu trang
ĐĂNG NHẬP